Verwerkersovereenkomsten

Zorg dat uw verwerkers op dezelfde manier met privacy omgaan als uzelf

Vaak zal uw organisatie de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan een andere partij (denk alleen al aan boekhouders, hostingpartijen en marketingpartijen). In zo’n situatie verlangt de wet dat u afspraken maakt met een verwerker over de wijze waarop de persoonsgegevens door de verwerker mogen worden verwerkt.

verwerkersovereenkomsten productenendiensten

Het is voor de verwerkingsverantwoordelijke een verplichting om deze afspraken vast te leggen in een verwerkersovereenkomst. Hierdoor ontstaat er tussen u en de verwerker duidelijkheid over de beveiliging van de persoonsgegevens en kunt u de aansprakelijk regelen in geval van een datalek.

PrivacyProfit helpt u bij het in kaart brengen van alle partijen die 'ten behoeve van' u als verwerkersverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken en wij stellen vervolgens passende overeenkomsten voor u op.